Spoelder AK

Financieel-fiscaal nieuws

17-09-2020
Belastingplan 2021: een overzicht

17-09-2020
Belastingplan 2021: wijzigingen voor ondernemers

17-09-2020
Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting

17-09-2020
Belastingplan 2021: aanpassing box 3

17-09-2020
Belastingplan 2021: wijzigingen loonbelasting

17-09-2020
Belastingplan 2021: vennootschapsbelasting

17-09-2020
Belastingplan 2021: Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

17-09-2020
Belastingplan 2021: differentiatie tarief overdrachtsbelasting

17-09-2020
Belastingplan 2021: wijzigingen toeslagen

Meer nieuws

Vaststellingsovereenkomst ter beŽindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden

Werkgever en werknemer kunnen door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst beëindigen. De vaststellingsovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de werknemer het recht heeft om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen binnen veertien dagen schriftelijk te ontbinden.

In een procedure in kort geding stelde de kantonrechter vast dat de werknemer de op 20 april 2020 gesloten vaststellingsovereenkomst op 4 mei 2020 heeft ontbonden. De ontbinding heeft plaatsgevonden binnen de wettelijke termijn van veertien dagen. De ontbinding van de vaststellingsovereenkomst heeft tot gevolg dat de beëindigingsovereenkomst eindigt op het moment waarop de schriftelijke verklaring de werkgever heeft bereikt. De arbeidsovereenkomst is hersteld per 5 mei 2020. Dat betekent dat de werkgever verplicht is het loon door te betalen vanaf die datum.

De ontbinding van de vaststellingsovereenkomst heeft geen terugwerkende kracht. Dat betekent dat de werknemer over de periode vanaf de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst tot en met de ontbinding daarvan geen recht op loon heeft.

Bron: Rechtbank | jurisprudentie | ECLINLRBROT20206141, 8553192 VV EXPL 20-215 | 13-07-2020

Terug